Referencie

Ponúkame Vám prehľad našich vybraných referencií:

 • Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – oprava živičnej strešnej krytiny
 • Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – oprava oplotenia muničného skladu Trenčín-Kubra
 • Vyčistenie ihriska a likvidácia stavebného odpadu
 • Východoslovenská distribučná, a.s. – zemné práce v katastri obce Slanská Huta
 • VAMEX, a.s., Košice – stavebné a maliarske práce v objekte spoločnosti
 • Verejné prístavy, a. s. – kosenie a odstraňovanie náletových drevín
 • Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – výmena vstupných dverí, výmena brán a mreží (muničný sklad)
 • Mesto Nitra – rezy drevín, likvidácia drevnej hmoty
 • Spravbytkomfort a.s. Prešov – výmena schodiskového zábradlia
 • ŽSR Leopoldov – oprava dažďového medzistrešného žľabu
 • Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – oprava kovovej dvojkrídlovej brány (Sereď)
 • Finančné riaditeľstvo SR – odvoz, likvidácia vyradeného nepotrebného majetku
 • Univerzitná nemocnica Bratislava – výrub stromov a likvidácia drevnej hmoty
 • Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – ťažná tyč
urbanstau-referencie-kolaz