IMG_20160601_091322

Údržba zelene

Potrebujete pokosiť a vyčistiť plochy zarastené trávou a inými porastami, odviezť trávu, lístie či seno? Sme Vám k dispozícii.